........................................................................................................................................
 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt


adiunkt
w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
www.wa.pb.edu.pl

email: ptrojniel@wp.pl

P O R T F O L I O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKTY 
NAJWAŻNIEJSZE  P R O J E K T Y  I  R E A L I Z A C J E
Projekty
.................................. POZOSTAŁE  P R O J E K T Y
ZGODA.................................. K O N K U R S Y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dyplom ............................... P R O J E K T   D Y P L O M O W Y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINKI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
copyright by Piotr Trojniel 2008 - 2017                                                                                                                                                    NVU 1.0 PL